Калибриране на екструдер: 6 стъпки за калибриране на екструдера на вашият 3D принтер

Защо калибрирането е важно? 

Калибрирането на екструдера е от решаващо значение за FDM 3D принтирането по ред причини. Целта му е да се гарантира, че 3D принтерът прокарва точното количество филамент през горещия край по време на печат.

Ако се използва твърде малко филамент , или ще се получат пролуки между слоевете, или самите слоеве ще бъдат нестабилни или липсващи. Адхезията също няма да бъде надеждна, което ще доведе до разслояване и изкривяване.

От друга страна, ако има твърде много материал, готовите модели ще имат проблеми с прекомерно екструдиране, което също ще наруши структурата им. Това може дори да причини запушване на нишките в горещия край.

Следващите стъпки за калибриране на екструдера ще ви помогнат да избегнете такива проблеми!

Но преди това, ето какви материали и инструменти ще ви трябват:

Как можете да калибрирате екструдера в 6 лесни стъпки?

1. Сложете нишката в принтера.

Първото нещо, което трябва да направите, е да загреете дюзата на принтера предварително до необходимата температура, в зависимост от това, какъв филамент използвате. 

В случай, че вече сте сложили филамент, загрейте предварително до температурата подходяща за него. Ако все още не сте, но принтера вече е загрял, заредете нишката, както обикновено, като внимавате да премахнете всички използвани преди това материали.

2. Свържете се с компютъра.

Свържете принтера си към компютъра чрез USB или Wi-Fi. След това инсталирайте софтуер, с който да изпращате едноредови G-код команди към принтера. Може да използвате Simplify3D, Pronterface, OctoPrint и други.

Когато сте готови с тази стъпка, намерете настройката на слайсера за свързано принтиране. 

Ако използвате Simplify3D, тази настройка е в контролния панел. При повечето RAMPS и Atmega принтери можете да използвате и Serial Monitor панела в Arduino IDE

Накрая, активирайте Relative Mode на екструдера, като изпратите командата M83 към принтера.

3. Маркирайте филамента и започнете екструдиране. 

За да калибрирате екструдера, трябва да изпратите 100мм нишка през горещия край. Преди това обаче, използвайте шублера и маркера, за да маркирате нишката 120мм преди входа на екструдера.

След това изпратете командата G1 E100 F100 към принтера. Това се прави в продължение на една минута, за да се избегнат проблеми с напрежението на филамента или налягането в горещия край. 

4. Премерете отново.

След като приключи, 3D принтерът трябва да е екструдирал точно 100 mm филамент. За да сте сигурни, измерете разстоянието от екструдера до маркировката, която сте направили върху нишката.

Ако измерването е 20мм, то екструдерът е правилно калибриран. Но ако измерването е повече от 20мм, вероятно става въпрос за недостатъчно екструдиране. 

От друга страна, ако измерите по-малко от 20мм, принтерът ви е прекалено екструдиран.

5. Изчислете правилното съотношение между стъпки и милиметри.

За да настроите правилно екструдера, първо трябва да определите текущото несъответствие, за да видите къде е грешката. 

Започнете като изпратите командата M503 към принтера. Тя ще върне низ от стойности, които ще се изобразят на монитора. От тях, намерете реда, който започва с “echo: M92” и Е-стойността, която обикновено е в края на този ред. Тази стойност представлява текущото съотношение между стъпки и милиметри. 

Относно стойността на физическото съотношение, първо, трябва да знаете колко филамент всъщност е бил екструдиран. Това може лесно да се изчисли, като се измери разстоянието от екструдера до маркировката на нишката, след което се извади тази стойност от 120. 

120 – [дължина от екструдера до маркировката] = [действителна екструдирана дължина]

След това трябва да разберете колко стъпки е предприел екструдерът, за да екструдира толкова нишка. Тази стойност може да се определи като умножите стойността на стъпките/мм по дължината, която е трябвало да се екструдира – в този случай 100мм. 

[стъпки/мм стойност] x 100 = [направени стъпки]

Изчислявайки това, получавате реалната физическа стойност на стъпки/мм, като разделите на екструдираната дължина. 

[направени стъпки] / [действителна екструдирана дължина] = [точно съотношение стъпки/милиметри]

След като изчислите точното съотношение, единственото, което трябва да направите е да въведете тази стойност в настройките на 3D принтера

6. Задайте нова стойност.

За да зададете нова стойност на стъпки/мм, първо изпратете командата M92 E###.#, като замените хаштаг символите (#) с точната стойност на стъпки/мм, които сте получили от последната стъпка. Запазете това в паметта на принтера, като изпратите командата M500.

В този момент е добре да изключите и включите принтера си. След това, отново изпратете командата M503 и се уверете, че E-стойността съответства на новозададената стойност. 

Ако такова съответствие липсва, повторете първата част от тази стъпка.

За да проверите дали вашият екструдер вече е правилно калибриран, можете да повторите стъпки от 1 до 4. Този път трябва да получите стойност от точно 20мм между екструдера и маркировката. Ако не, изчислете отново стойността и я запазете наново.

След изпълнението на тези 6 стъпки, принтерът ви трябва да има перфектно калибриран екструдер!