3D Принтиране – Право на отказ

ПРАВО НА ОТКАЗ

Право на отказ
За да върнете закупен от нашата платформа продукт, моля попълнете и ни изпратете Формуляр за отказ.

Ако не желаете замяна, можете да върнете продукта в рамките на 14 дни след получаването му. Веднага щом получим изпратения формуляр, ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите.

Молбата ни е продуктите, които връщате да бъдат в оригиналната си опаковка, да не са с нарушена цялост или използвани

За да изтеглите образец на формуляр за отказ ТУК

Формуляра изпратете на: office@3dlarge.com

Условия при които се осъществява правото на отказ

Съгласно общите условия на интернет платформата 3dlarge.com за електронна търговия и в съответствие със Закона за защита на потребителите (ЗЗП), вие имате право да се откажете от закупените продукти в срок до 14 дни, считано от датата, на която сте получили поръчката си.

Връщането на отказани продукти е за сметка на Клиента.

Ако се откажете от поръчката, ние ще ви изплатим дължимата сума не по-късно от 14 дни от датата, на която сме получили върнатите продукт/и.

Изплащането се осъществява по същият метод, който сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с вас.

Не се начисляват такси за извършване на плащане при упражнено право на отказ.

Изплащането на дължимите суми се извършва при предоставени коректни данни за банкова сметка, име на банка, титуляр на сметка, IBAN и BIC, по реда описан в чл. 54 и следващите от ЗЗП. и ако върнатия продукт отговаря на условията за отказ. Пратки с продукти, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Старателно опаковайте пратките, за да осигурите запазването на стоката по време на транспорта.

Ако върнатите продукти не отговарят на условията и ние констатираме, че са ползвани, с нарушена цялост или без оригиналната опаковка, ще бъдат преоценявани, като разликата ще бъде изплатена на клиента.

НАДКАМ-1965 ЕООД си запазва правото да не изплаща върнати продукти, при упражнено право на отказ, ако са увредени и не могат да бъдат използвани или предлагани отново. В такива случаи ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите.

Правото на отказ не се прилага при поръчки за доставка на продукти, които са изработени по индивидуални изисквания на клиента, съобразени и пригодени с личните му нужди.