Образователна програма СТЕМ

Защо да изберете нас при оборудването на вашият STEM център ?

Нашата цел в това начинание е да предложим на всички училища, учители и директори една цялостна услуга, която да включва доставка на 3D принтери, скенери и материали и може би основното, обучение за работа с тях. Желанието ни е във всеки СТЕМ център, във всяко училище, закупените  3D принтери и скенери да бъдат използвани пълноценно и ефективно.

Ние сме компания, която освен че предлага продукти изцяло отговарящи на изискванията на СТЕМ програмата, ние сме и  регистрирани в информационния регистър на МОН на одобрените програми за повишаване на педагогическите специалисти, с програмата: „3D Технологии в образованието и използването им в STEM центъра“.

STEM програмата е предназначена за всякакъв тип учители, притежаващи средни компютърни умения. По време на STEM обучението курсистите ще се обучават да работят с 3D принтер, като ще изготвят различни реални дидактически материали за онагледяване на учебния процес. Освен това ще придобият умения за работа със специфичен софтуер за 3D принтери, ще се научат да извършват сканиране и принтиране на 3D обекти, както и да търсят в Интернет подходящи модели за работа. Модерното образование се насочва към нови технологии с помощта, на които учениците могат да получат знания и да формират умения по-различен и достъпен за тях начин. 3D моделирането и 3D принтирането е едно от тях. Обучението разглежда приложения, които допринасят за създаването на нови модели на преподаване и обучение в интерактивна и ангажираща учебна среда. В рамките на обучението учителите ще се запознаят с принципите и методите на работа и технологични средства за 3D моделиране и принтиране. По време на обучението ще се разглеждат също идеи и добри практики за това как учителите могат да превърнат един учебен час в интерактивен и полезен за учениците си чрез успешното използване на 3D моделирането, свободни ресурси за създаване и редактиране на дигитално учебно съдържание за 3D моделиране, работа с 3D принтер, както и принтиране на 3D модели. Основната цел на дейностите в рамките на обучението е да се създаде подходяща среда, чрез която да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за усъвършенстване на нови умения и да се насърчи интереса и развиването на нови умения от страна на учителите в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, ИТ, природни науки, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на и лингвистичните познания, изкуствата и др. Настоящото обучение ще допринесе за създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение в българските училища, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение.
Самото обучение ще се състои присъствено , в рамките на 32 учебни часа и ще носи на обучаващите се 2 кредита.

Заповед: РД09-1361/03.07.2023 г. от 02-08-2023г.;