⦁ Намаляване на шума ⦁ Автоматично нивелиране Модулният Snapmaker 2.0 се предлага в 2 размера: ⦁ F250 230 × 250 × 235 мм пространство за печат (нагряваща маса до 100 °C) ⦁ F350 320 × 350 × 330 мм пространство за печат (нагряваща маса до 80 °C)